Kurssin suorittaminen

Kestävyystieteen kurssi on nyt osa uuden hankkeen toimintaa. Lue tämä postaus, kiitos!

Kestävyystieteen teemakurssi 2018-2019 suoritettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla ryhmäprojekti johonkin kestävyystieteen osa-alueeseen liittyen kevään 2019 aikana. Lukiolaiset saivat projekteihinsa tukea eri alojen asiantuntijamentoreilta, opettajaopiskelijoilta sekä ohjaavalta opettajalta. Koulun tehtäväksi jäi toimia tilana, jossa opiskelijat pystyivät tekemään ryhmätöitään.

Kurssin suorittaminen edellytti osallistumista n. 12 tapaamiskertaan: kaikille yhteisiin alkutapaamiseen ja loppugaalaan sekä itsenäisiin oman ryhmän tapaamisiin. Koululla oleviin oman ryhmän tapaamisiin tulivat tueksi mentorit, tuutorit sekä ohjaava opettaja muutaman kerran kevään aikana.

Alkutapaamisen ja loppugaalan ohjelmat ovat alla kuvina.

Advertisement