Miksi kestävyystieteen kurssille?

Kestävyystieteen kurssi on nyt osa uuden hankkeen toimintaa. Lue tämä postaus, kiitos!

Kestävyystieteen kurssi on lukiolaisille mahdollisuus päästä soveltamaan aikaisempaa tietotaitoa ja hankkia todellisia tulevaisuuden taitoja!
Kurssilla saa kontakteja mahdollisiin tulevaisuuden opiskelu- tai työpaikkoihin sekä muihin lukiolaisiin, opiskelijoihin ja eri alojen asiantuntijoihin. Samalla voi vaikuttaa oman lähiympäristön ja ihmisten hyvinvointiin konkreettisella tavalla. Kurssilla oppii kehittämään niin luovuutta, projektityöskentelyä, ongelmanratkaisua kuin yhden maapallon rajoissa elämistä.

Edellisvuoden kurssista juttua Kalevan Yhteisöt-sivuilla 8.4. (kuvat jutusta tämän artikkelin lopussa), Oulun ylioppilaslehdessä sekä Oulun yliopiston LUMA-keskuksen sivuilla.

Kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Oulussa lukuvuonna 2018-2019 ja sen pohjana toimi Helsingissä järjestetty vastaavanlainen kurssi, jossa opiskelijat toimivat toistensa opettajina. Oulun kurssilla lukiolaiset suunnittelivat YK:n Agenda2030 -tavoitteisiin pohjaten kestävän kehityksen projektit ja veivät niitä käytäntöön. Tukena heillä oli eri alojen asiantuntijoita, opettajaopiskelijoita sekä ohjaava opettaja. Lisätietoja toteutuneista projekteista löytyy etenkin Projektiryhmät-välilehdeltä.

Kestävyystieteen teemakurssi lukuvuonna 2018-2019 oli osa Oulun yliopiston sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hanketta. Voit tutustua hankkeeseen yliopiston sivuilla sekä siellä olevaan kurssisivuun. Hanketta rahoittaa Suomen kulttuurirahasto. Lukuvuoden 2019-2020 kurssin organisointia jatkaa Oulun kaupunki.

Advertisement