Yhteistyötahot

Miksi päätit lähteä mukaan?

”Tutkimustyölle on tärkeää tiedottaa tuloksista ja tutkimuksesta mahdollisimman laajasti. Isot muutokset lähtevät liikkeelle nuorista ihmisistä, joten kestävyystutkimuksen on jalkauduttava heidän joukkoonsa.” Anne Tolvanen, Metsäekologian professori, Luonnonvarakeskus.

”Innostuin kovasti tästä lukiolaisten kestävän kehityksen kurssista. Tässä yhdistyy kolme tärkeää juttua: kestävä kehitys, osallistuminen ja merkittävän oppimisen monet mahdollisuudet. Tutkimuksessani kiinnostunut opiskelijoiden osallistumisesta, merkittävistä oppimiskokemuksista ja osallistumisen merkityksestä. Ja tietenkin kestävästä kehityksestä.” Elina Lehtomäki, Globaalikasvatuksen professori, Oulun yliopisto.

Hanketyöryhmän alkusanat. Kuva: A. Kestilä.
Hanketyöryhmän alkusanat. Kuva: A. Kestilä.

Kestävyystieteen teemakurssin ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana lukuisia eri tahoja. Kurssi oli yksi osa Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen hanketta. Voit tutustua hankkeeseen ja siinä oleviin yhteistyötahoihin tästä. Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha on keskeinen osa hanketta; siellä järjestettiin myös kurssin alku- ja lopputapaaminen.

Helsingin yliopiston biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän ja WWF:n ympäristökasvattajien hankkeessa toteutettiin vastaavanlainen pilottikurssi vuosina 2017-2018, jossa opiskelijat toimivat opettajina toisilleen kestävän kehityksen aiheista. Kurssi järjestetään sielläkin uudelleen. Lisätietoja Helsingin kursseista löytyy tästä. Tämä kurssi-idea oli Oulun kurssin pohjana, mutta opettamisen sijaan lukiolaiset suunnittelivat projektit, joissa he veivät ideansa käytäntöön omalla koulullaan, asuinalueellaan tai miksei koko kaupungissa.

Kurssin taustalla olevien tahojen lisäksi mukaan pyydettiin vierailijoita ja esiintyjiä yhteisiin tapaamisiin kasvitieteellisessä puutarhassa sekä lähes 20 mentoria auttamaan lukiolaisia projektien käytäntöön viemisessä. Mentoreista vain osa pääsi mentoroimaan riippuen lukiolaisryhmien valitsemista aiheista ja niiden sopivuudesta mentorien tietotaitoon. Mentoreiden tehtävänä oli tukea lukiolaisia heidän projekteissaan oman asiantuntemuksensa kautta. Mukaan mentoreiksi tai luennoitsijoiksi saatiin asiantuntijoita oppilaitoksista, kaupungilta, yrityksistä ja järjestöistä:

Lisäksi loppugaalassa olivat esiintymässä Jukka Takalo sekä Eelis Saurio & Ilari Kinnunen.

  • Eelis Saurio ja Ilari Kinnunen esittivät kappaleen Protestilaulu. Kuva: A. Kestilä.
  • Jukka Takalo soitti kappaleensa Metsä meidän sopivasti veden solistessa vieressä. Kuva: A. Kestilä.
  • Alkutapaamisessa mentorien ja tuutorien esittelyjä. Kuva: A. Kestilä.
  • Loppugaalan loppusanat. Kuva: A. Kestilä.

Pilottikurssi oli osa Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen hanketta, joka on rahoitettu Suomen kulttuurirahaston tuella. Kurssi siirtyi vuonna 2019-2020 osaksi uuden Ilmastonmuutos lukioihin! -hankkeen toimintaa.

Advertisement